Proves de català

Borsa extraordinària de bomber
El Consell Insular de Menorca convoca els aspirants de la convocatòria de borsa extraordinària de bombers que no tinguin el nivell exigit de català o no el tinguin reconegut a les Illes Balears, a la prova interna que acredita el nivell B1.

Les persones que es detallan aquí, hauran de presentar-se dilluns 29 d’abril de 2019 a les 9 hores, a la Seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.

Com són les proves prèvies de català al CIM?
Les proves prèvies de català que es realitzen al Consell són una adaptació reduïda de les que fa el Govern de les Illes Balears. Per açò, com a orientació sobre els tipus d'exercicis que poden sortir, pot ser útil consultar el web
http://www.caib.cat/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2486899

Estructura i puntuació de la prova B1:
S'estructura en cinc àrees i per passar la prova cal obtenir el 50 % de punts de la prova escrita i ser apte en la prova oral.

- Àrea de domini pràctic: mínim de 15 exercicis (40 punts)
- Àrea de comprensió oral: 1 exercici (25 punts)
- Àrea de comprensió escrita: 1 exercici (25 punts)
- Àrea d'expressió escrita: 1 exercici (10 punts)
- Àrea d'expressió oral: presentació de l'examinand i 1’exercici (apte o no apte, amb un mínim del 50 %)

El temps per fer la prova escrita és de 40 minuts.

La prova oral es farà una vegada hagi acabat la prova escrita.

Models de proves de B1 del Govern de les Illes Balears:
http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2701806&coduo=2486899&lang=ca
 

Borsa extraordinària d'economista
Els aspirants han de tenir el nivell B2 de coneixements de català o superar una prova prèvia del nivell exigit.

Les persones que es detallan aquí, hauran de presentar-se dimarts 4 de juny de 2019 a les 9 hores, a la Seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.

Estructura i puntuació de la prova B2:
S'estructurarà en tres àrees i caldrà superar el 50 % de la puntuació global de les àrees per poder passar la prova:
Àrea 1. Comprensió lectora (25 punts): un exercici de comprensió d'un text escrit.
Àrea 2. Domini pràctic (25 punts): 20 exercicis tipus test de gramàtica, morfologia i sintaxi.
Àrea 3. Expressió escrita (50 punts): redactar un text d'entre 75 i 120 paraules.

El temps per fer la prova és de 60 minuts.

Models de proves de B2 del Govern de les Illes Balears:
http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2702018&coduo=2486899&lang=ca


Borsa extraordinària de TAE (assessor jurídic)
Els aspirants han de tenir el nivell C1 de coneixements de català o superar una prova prèvia del nivell exigit.

Les persones que es detallan aquí, hauran de presentar-se dimarts 4 de juny de 2019 a les 9 hores, a la Seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.

Estructura i puntuació de la prova C1:
S'estructura en tres àrees o parts i cal superar el 50 % de la puntuació global de les àrees per poder passar la prova:

Àrea 1. Comprensió lectora (20 punts): un exercici de comprensió d'un text escrit.
Àrea 2. Domini pràctic (30 punts): 30 exercicis tipus test de gramàtica, morfologia i sintaxi (ortografia, accents i dièresis, pronoms relatius, pronoms febles combinats, preposicions, verbs regulars i irregulars, lèxic (formació de derivats) i connectors.
Àrea 3. Expressió escrita (50 punts): redactar un text d'entre 125 i 170 paraules.

El temps per fer la prova és de 60 minuts.

Models de proves de C1 del Govern de les Illes Balears:
http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2702164&coduo=2486899&lang=ca
  
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS